KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin


W cyrkwi ma kultura kedźbliwosće nastać

Nawodnistwo Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa wobdźěli so jako pućrubar na dalekubłanju k prewenciji seksualneje namocy

Fota: Rafael Ledźbor


CS CMS 4.2 - Galery Modul 1.2 ::: Copyright by CS active 2002 - Global Solutions