KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin


Europeada - połfinale

Impresije z Europeady - połfinale w Ralbicach
hra wubranki krajneho sejma přećiwo org-teamej Europeady a hra Romow z Madźarskeje přećiwo Słowjencam z Korutanskeje w Awstriskej

Fota: Rafael Ledźbor


CS CMS 4.2 - Galery Modul 1.2 ::: Copyright by CS active 2002 - Global Solutions