KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin


„Swěrna dźěłaćerka w rjanej zahrodźe serbskeje rěče“

Dr. Irena Šěrakowa z Pančic-Kukowa w Kamjenskej cyrkwi swjateje Hany jako druha ze sakskim statnym Mytom Zejlerja počesćena

Fota: Rafael Ledźbor


CS CMS 4.2 - Galery Modul 1.2 ::: Copyright by CS active 2002 - Global Solutions