KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin


Centralne zapřijeća w cyrkwi njeměli być zakazy, ale lubosć, hnada a smilnosć

Dekan Wito Sćapan třeću adwentnu njedźelu w přitomnosći mnoho wěriwych w Róžeńčanskej hnadownej cyrkwi Swjate wrota wotewrěł

Fota: Rafael Ledźbor


CS CMS 4.2 - Galery Modul 1.2 ::: Copyright by CS active 2002 - Global Solutions