KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin


Stajnje prawe słowa namakał

Wěriwi w Chrósćicach so z dołholětnym wosadnym fararjom Clemensom Hrjehorjom rozžohnowali

Fota: Rafael Ledźbor


CS CMS 4.2 - Galery Modul 1.2 ::: Copyright by CS active 2002 - Global Solutions