KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin


„Pozastańće a postrowće našeho skřižowaneho

Nowy swjaty křiž na kromje znowa wutwarjeneho pućowanskeho puća mjez Kukowom a
Wudworjom poswjećeny

Fota: dr. Beno Wałda, Eckhard Kliemann, Jan Kliemann


CS CMS 4.2 - Galery Modul 1.2 ::: Copyright by CS active 2002 - Global Solutions